fbpx

מחקר חדש: למעלה מחצי מערביי ישראל לא שמעו על תחום היזמות, החדשנות וההייטק

בתמונה: אריאלה רוזן וחולוד עיוטי, מנכ״ליות משותפות בפרזנטנס. צילום: שני נחמיאס
בתמונה: אריאלה רוזן וחולוד עיוטי, מנכ״ליות משותפות בפרזנטנס. צילום: שני נחמיאס

מהפכת היזמות והחדשנות בישראל, הידועה כ'אומת הסטארטאפ' איננה נגישה לכולם. לפי רשות החדשנות, 9% מועסקים באקוסיסטם, מתוכם 75% הינם גברים יהודים לא חרדים. ההייטק הישראלי מוכר כמנוע הצמיחה הכלכלי של ישראל אך לצד זאת קיים תת ייצוג של יזמים, מייסדים, מנהלים ועובדים מאוכלוסיות מגוונות כגון נשים, החברה הערבית, החרדית, האתיופית, ועוד; מתוך 347,000 עובדים בתעשיית ההייטק, 27% בלבד הן נשים, 1.4% מגיעים מהחברה הערבית, וכ-0.4% מהחברה החרדית.

החברה הערבית מתמודדת באופן עקבי עם הדרה ופערים רבים בתחומי החינוך, תעסוקה ורווחה הכוללים תחולת עוני גבוהה, אפליה וגזענות, והיעדר רשתות חברתיות, מחסור במנטורים ודמויות חיקוי, ריחוק גיאוגרפי ופריפריאליות והיעדר הכשרה מקצועית המשפיעים על בשלות נפשית נמוכה, חוסר במיומנויות רכות, הסללה חברתית והעדפה להשתלבות במקצועות שיניבו הכנסה מיידית.

על אף מחסור מתמשך של עשרות אלפי עובדים בתעשיית היזמות וההייטק, שיעור היזמים הערבים נמוך מאוד ביחס לחלקם באוכלוסיה (21%) ומחקרים מראים כי שיעור המייסדים נמוך אף יותר; מתוך 5,000 סטארטאפים רק כ- 1.8% נוסדו ע"י יזמים מהחברה הערבית.

מחקר חדש שהוביל ארגון פרזנטנס בתמיכת Citibank ישראל ובאמצעות החוקרת ד״ר דליה שיינדלין ממכון המחקר Independent Opinion, בוחן את הסיבות והחסמים להשתלבות החברה הערבית באקו-סיסטם הישראלי כגון חשיפה אל עולם היזמות וההייטק, הקשר בין המודעות ליזמות ולהיי-טק לבין רמת ההשכלה, סיבות המקדמות את הרצון של צעירים ומבוגרים להיכנס לעולם היזמות וההיי-טק למול סיבות המונעות השתלבות בתחום זה וכיצד משפיע מיקום גאוגרפי על המודעות לתחום.

השיטה

המחקר הינו מחקר השוואתי שבחן נתונים סוציו-דמוגרפיים, מעמדיים ומאפייני רקע אחרים, הנוגעים לחברה הערבית בישראל בהשוואה לחברה היהודית-הלא חרדית בישראל. לצורך המחקר, נערכו ראיונות טלפוניים, שנערכו בערבית בקרב 500 נשאלים בני 17+ מהחברה הערבית, ו-500 נשאלים נוספים בני אותם הגילאים, מהחברה היהודית-לא חרדית, לצורך ההשוואה (סה״כ 1,000 נשאלים). הסקרים בוצעו בחודש נובמבר 2020 על ידי Statnet ו- New Wave Research.

עיקרי תוצאות המחקר

תוצאות המחקר מלמדות על החשיפה ויכולת הגישה לכניסה לתעשיית ההיי-טק והיזמות בקרב החברה הערבית בישראל בהשוואה לאוכלוסיה היהודית.

  1. 64% מהמשיבים מהחברה הערבית העידו שלא שמעו על תחום היזמות, החדשנות וההייטק, לעומת 88% מהחברה היהודית שהעידו כי שמעו ונחשפו לתחום.
  2. 78% מהנשאלים מהחברה הערבית דיווחו כי אין להם כל היכרות אישית עם יזמים ועובדי הייטק (לעומת 62% מהנשאלים מהחברה היהודית), בעוד שכ-1% בלבד העידו שהם עובדים בתחום.
  3. היעדר החשיפה לדמויות מהאקוסיסטם מייצר חוסר מודעות לתחומי היזמות וההייטק; מתוך 64% נשאלים מהחברה הערבית שלא שמעו על תחום היזמות וההייטק, 93% דיווחו שאין להם היכרות אישית עם יזמים ועובדים מהתחום בעוד שכמחצית מהנשאלים שנחשפו לתחום מכירים באופן אישי יזמים ועובדים מהתחום.
טוני מלינקוביץ'
טוני הוא העורך הראשי שלנו כאן באתר, עם ידע רחב בחומרה ומקורות מהירים, טוני הוא גם הכתב המהיר ביותר שלנו, בנוסף לכתבות המעולות של טוני הוא גם אחראי על רוב הביקורות שלנו באתר וגם על המלל וחוות הדעת על חלק מסיקורי הוידאו שלנו.
דילוג לתוכן