fbpx

חושבים שבתי החולים מיושנים? המרכז הרפואי "שיבא" מוכיח אחרת

המרכז הרפואי שיבא יישם פתרון ממוחשב לניהול איכות בבקרות אחיות כלליות במחלקות בית החולים באמצעות חברת Top Solutions (טופ סולושיינס).

טופ סולושיינס מציעה פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לפישוט, ייעול וניהול תהליכים מורכבים, שיפור ביצועים, יכולת מעקב, ביקורת ועמידה ביעדים. בחברה מאמינים שבעידן של קדמה טכנולוגית, יש משמעות רבה הן למרכיב האנושי בארגון והן לניהול חווית לקוח באופן רציף.

בחברת Top Solutions מתמקדים בשני העולמות המאפשרים יחד לנהל, לבקר ולעקוב אחר משימות ותהליכים פנימיים בארגון כגון הערכת עובדים, ניהול טאלנטים, ולוודא עמידה ביעדים ומאידך לספק פתרונות דיגיטליים מתקדמים לנושא ניהול חווית לקוח ושיפור תהליכי שירות ומכירה.

טופ סולושיינס סיימה בהצלחה הטמעה של פתרון פורטל תיק אחות כללית במרכז הרפואי שיבא, המאפשר לאחיות הכלליות לבצע תיעוד נתונים עדכניים, בקרות ליד מיטת המטופל במגוון מחלקות ויחידות באמצעות טאבלט עם סיווג של יום ושעה ואפשרות עריכה.

פתרון נמלה+ של החברה, הוא פתרון ייעודי שנגזר מעולם יישום הבקרות. באמצעותו, האחיות הכלליות יכולות לעבור במחלקות ולבצע בתהליך מסודר ומובנה באמצעות טאבלט תיעוד נתונים עדכניים ודיווח און ליין לגורמים הרלוונטיים על ליקויים וחוסרים במגוון מחלקות ויחידות. כך יכול צוות בית החולים לדעת לאורך כל היממה אם כל הציוד, הן במחלקה והן ליד מיטות החולים מלא ותקין.

הדיווחים מן המחלקות השונות של בית החולים מועברים למנהלי המרכז הרפואי ובעלי עניין רלוונטיים בזמן אמת אשר יכולים לצפות בדיווחים השונים, לטפל בליקויים וחוסרים בזמן אמת ולהפיק דוחות חכמים בחתכים שונים. התיעוד נעשה עם סיווג של יום ושעה שבוצעה הבקרה ועל ידי מי היא בוצעה עם אפשרות לעריכת הדיווחים על פי הרשאות.

מערכת נמלה+ מאפשרת לייצר באופן פשוט טפסי דיווח שונים המותאמים למחלקות השונות. כיום קיימים במרכז הרפואי עשרות טפסים כאשר בכל טופס יש רשימת פרמטרים שהאחות הכללית נדרשת למלא ולדווח. בטרם יישום מערכת נמלה+ פעלה במרכז הרפואי שיבא מערכת אחרת שהיתה מסורבלת, לא מותאמת לצרכי הבקרה ולא גמישה בייצור הטפסים והדוחות.

פרויקט יישום מערכת נמלה+ נוסף למספר פרויקטים ליישום מערכות ניהול ובקרה שביצעה טופ סולושנס. בין הפרוייקטים נמצאים: יישום מערכת הערכת עובדים, מערכות אקרדיטציה (תהליך בקרה והסמכה בעיקר של מוסדות רפואיים) ובקרות, סקרים פנימיים וסקרי מטופלים.

גלעד בק-לביא, מנהל פרויקטים בטופ סולושיינס: "פורטל תיק אחות כללית הינו כלי לתיעוד מידע של הפעילות במחלקות השונות, איתור פערים והתערבות של הגורמים בהנהלה בהתאם. המערכת משלבת דוחות מתקדמים המצביעים על הליקויים המרכזיים שעלו במחלקות השונות ויכולת עריכה של בקרות בהתאם לעדכון מהשטח".

יוליה בויקיס , מרכזת הבטחת איכות הטיפול במרכז הרפואי שיבא: "אחת המטרות של יישום המערכת היא לייצר סטנדרטיזציה של תיעוד נתונים וביצוע בקרות לאיתור ליקויים במחלקות השונות בזמן אמת. בעזרת מערכת נמלה+ פותח "פורטל אחיות כלליות" באמצעותו אנו יכולים לצפות בדוחות מתקדמים, לאתר ליקויים בזמן אמתולהעביר משוב לאחיות אחראיות בשטח. הכניסה למערכת מותנת באימות המשתמש ובכך נמנע כפילויות בדיווח". בויקיס ציינה עוד כי "המרכז הרפואי שיבא מופיע ברשימת 10 בתי החולים הטובים בעולם. בשיבא אנו מאמינים שהמטופל הוא במרכז והמערכת הזו מסייעת לנו ליישם את התפיסה הזו ולספק למטופלים את השירות הטוב ביותר".

אנו מקווים שהצעד הזה יגרום למקומות ציבוריים נוספים לייעל את פעילותם ובכך לשפר את השירות הניתן על ידם וגם לייעל לעצמם תהליכים. מה שיגרום לשיפור חווית הלקוח וצמצום הוצאות.

דילוג לתוכן